TANITIM

    

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 

 

Günümüz öğretmenlerinin öğrenme-öğretme ortamlarındaki üstelendikleri rollerin önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir rehber konumuna gelmiştir. Temel Eğitim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir.

Temel Eğitim Bölümü, Türkiye’de, 1997 yılında sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitime geçilmesinden sonra ortaya çıkan ilköğretim sisteminin tüm branşlardaki öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 1998 yılındaki yeniden yapılanma sırasında kurulmuştur. Bölümün çatısı altında bulunan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, okul öncesi eğitim kurumlarına anaokulu/okul öncesi eğitim öğretmeni; Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, ilkokullara sınıf öğretmeni , yetiştirmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Temel Eğitim Bölümünün öncelikli amacı, mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan, eğitim alanında gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan, ülke sorunlarından haberdar, etkili iletişim kurma becerilerine sahip ve ömür boyu öğrenen lider öğretmeler yetiştirmektir. Bölümümüz Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör,1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır. Temel Eğitim Bölümünden mezun olan öğretmen adayları MEB 'e bağlı devlet okullarının ve özel okulların birinci ve ikinci kademesinde öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilmektedir. 

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Münir OKTAY 

   

Sınıf  Eğitimi Anabilim Dalı

-Sınıf Öğretmenliği Programı

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU

Prof. Dr. Münir OKTAY      

muniroktay@kmu.edu.tr

Doç. Dr. Özlem SADİ

özlemsadi@kmu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

mustafacevik@kmu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU

cabdioglu@kmu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nihal YILDIZ YILMAZ

nihalyildiz@kmu.edu.tr

Arş. Gör. Gizem TABARU

gizemtabaru@kmu.edu.tr

Arş. Gör. İlknur ÇARKCI(ÖYP)

ilknurcarkci@kmu.tr

Arş. Gör. Deniz Gökçe ERBİL(ÖYP)

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

-Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Elif YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Elif YILMAZ

elifyilmaz@kmu.edu.tr

Arş. Gör. Feyza ÖZKAN(ÖYP)

feyzaozkan@kmu.edu.tr

Arş. Gör. Turan GÜLÇİÇEK(ÖYP)

turangulcicek@kmu.edu.tr