ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

 

Yrd. Doç. Dr. Elif YILMAZ

 

Özgeçmiş

E-posta elifyilmaz@kmu.edu.tr
Telefon/Belgegeçer

0 338 226 20 00 (4080)

Kişisel Web Sitesi  
 
 

Arş. Gör. Feyza ÖZKAN (ÖYP)

Çalışma Alanı  
E-posta feyzaozkan@kmu.edu.tr
Telefon/Belgegeçer

 

Kişisel Web Sitesi  
 

Arş. Gör. Turan GÜLÇİÇEK

Çalışma Alanı  
E-posta turangulcicek@kmu.edu.tr
Telefon/Belgegeçer

 

Kişisel Web Sitesi